Wiadomości
Wiadomości
wiadomości PDF Drukuj Email

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi

informuje, że od dnia 01 stycznia 2016r. będą obowiązywały

nowe stawki za godzinę świadczenia usług opiekuńczych.

Na podstawie Uchwały nr XIV/126/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniającą

uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności:

- cena za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych będzie wynosiła 11,29 zł,

- cena za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych będzie wynosiła 18,30 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 120-132/15 Burmistrza Tucholi z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia

ceny za jedną godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

w tym z autyzmem na terenie Gminy Tuchola w 2016r.:

- cena za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi będzie wynosiła 20,00 zł

- cena za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami

rozwojowymi, w tym z autyzmem będzie wynosiła 42,00 zł

Tuchola, dnia 30.12.2015r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TUCHOLI O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMISJI

KONKURSOWEJ  POWOŁANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ

PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

NA TERENIE GMINY TUCHOLA W 2016 ROKU.

 

DO POBRANIA:

treść ogłoszenia

regulamin

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strona Internetowa Współfinansowana Przez Unię Europejską w Ramach "Europejskiego Funduszu Społecznego"