Wiadomości
Wiadomości
wiadomości PDF Drukuj Email

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi

informuje, że od dnia 01 stycznia 2018r. będą obowiązywały

nowe stawki za godzinę świadczenia usług opiekuńczych.

Na podstawie Uchwały nr XLIII/305/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017r. zmieniającą

uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności:

- cena za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych będzie wynosiła 16,00 zł,

- cena za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych będzie wynosiła 25,00 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 120-137/17 Burmistrza Tucholi z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia

ceny za jedną godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

w tym z autyzmem na terenie Gminy Tuchola w 2018r.:

- cena za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi będzie wynosiła 25,00 zł

- cena za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami

rozwojowymi, w tym z autyzmem będzie wynosiła 53,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strona Internetowa Współfinansowana Przez Unię Europejską w Ramach "Europejskiego Funduszu Społecznego"